Vạn suất cơm miễn phí

Qua 6 năm đưa vào hoạt động, bếp ăn tình thương đã phục vụ hàng ngàn lượt bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không may gặp rủi ro, đau ốm. Ảnh: N.T
Qua 6 năm đưa vào hoạt động, bếp ăn tình thương đã phục vụ hàng ngàn lượt bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không may gặp rủi ro, đau ốm. Ảnh: N.T
Qua 6 năm đưa vào hoạt động, bếp ăn tình thương đã phục vụ hàng ngàn lượt bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không may gặp rủi ro, đau ốm. Ảnh: N.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top