Vạch trần bí mật iPhone lậu, dựng, dỏm!

Những chiếc iPhone dựng được bó bằng dây chun và vất la liệt trên 1 quầy hàng tại chợ Vinh Cơ.
Những chiếc iPhone dựng được bó bằng dây chun và vất la liệt trên 1 quầy hàng tại chợ Vinh Cơ.
Những chiếc iPhone dựng được bó bằng dây chun và vất la liệt trên 1 quầy hàng tại chợ Vinh Cơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top