“Ưu tiên tuyển nam” chính là bất bình đẳng giới!

Một dây chuyền sản xuất có cả nam và nữ tại một doanh nghiệp trực tiếp sản xuất - Ảnh: L.T
Một dây chuyền sản xuất có cả nam và nữ tại một doanh nghiệp trực tiếp sản xuất - Ảnh: L.T
Một dây chuyền sản xuất có cả nam và nữ tại một doanh nghiệp trực tiếp sản xuất - Ảnh: L.T
Lên top