Bình Phước:

Ước mơ một chiếc cầu bắc qua con suối

Cầu tạm xuống cấp người dân đi lại rất khó khăn và nguy hiểm.
Cầu tạm xuống cấp người dân đi lại rất khó khăn và nguy hiểm.
Cầu tạm xuống cấp người dân đi lại rất khó khăn và nguy hiểm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM