Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tương lai nào cho Gỗ Trường Thành trước quá nhiều sóng gió?

Nhà đầu tư kỳ vọng, sau khi về tay Tân Liên Phát, Gỗ Trường Thành sẽ hồi sinh trở lại.
Nhà đầu tư kỳ vọng, sau khi về tay Tân Liên Phát, Gỗ Trường Thành sẽ hồi sinh trở lại.