Trường quốc tế dành cho con công nhân nghèo

Cô và trò trong ngày khai giảng. Ảnh: T.T
Cô và trò trong ngày khai giảng. Ảnh: T.T