Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM: Đào tạo quốc tế ngành công nghệ sinh học, thực phẩm