Trung tâm thương mại tổng hợp - Siêu thị Hồng Lĩnh, điểm nhấn phát triển của thị xã tuổi 25

Trung tâm thương mại tổng hợp - siêu thị Hồng Lĩnh do Cty TNHH Như Nam đầu tư rất khang trang, hiện đại.
Trung tâm thương mại tổng hợp - siêu thị Hồng Lĩnh do Cty TNHH Như Nam đầu tư rất khang trang, hiện đại.