Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Trúc Chỉ - Lời của sông” đến với người dân Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng sáng tạo cùng Trúc Chỉ. Ảnh: TT
Người dân Đà Nẵng sáng tạo cùng Trúc Chỉ. Ảnh: TT