TPHCM và nỗi lo tăng thuế, phí

Cán bộ thuế giải thích cho người dân về kê khai thuế - Ảnh: LÊ TOÀN
Cán bộ thuế giải thích cho người dân về kê khai thuế - Ảnh: LÊ TOÀN
Cán bộ thuế giải thích cho người dân về kê khai thuế - Ảnh: LÊ TOÀN
Lên top