TPHCM: Siết chặt cấp phép dự án “cứu” hạ tầng

Tình trạng chung cư đua nhau xây dựng “nhét” vào các tuyến đường hạ tầng chưa hoàn chỉnh đang gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố. Ảnh: Phương Linh
Tình trạng chung cư đua nhau xây dựng “nhét” vào các tuyến đường hạ tầng chưa hoàn chỉnh đang gây áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố. Ảnh: Phương Linh