Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Tình người nơi quán cơm 2.000 đồng tại Phú Yên

Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn ăn cơm với giá 2.000 đồng ở Hội quán Nụ cười.
Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn ăn cơm với giá 2.000 đồng ở Hội quán Nụ cười.