Tình người ấm áp ở cô nhi viện Phú Hòa

Những ngày giá rét, các sơ nhóm lửa cho trẻ sưởi ấm.
Những ngày giá rét, các sơ nhóm lửa cho trẻ sưởi ấm.