Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tìm lại “hồn gốm” Biên Hòa ở xứ Đồng Nai

Những người thợ gốm gắn bó với nghề tại Biên Hòa ngày càng ít.
Những người thợ gốm gắn bó với nghề tại Biên Hòa ngày càng ít.