Tìm lại “hồn gốm” Biên Hòa ở xứ Đồng Nai

Những người thợ gốm gắn bó với nghề tại Biên Hòa ngày càng ít.
Những người thợ gốm gắn bó với nghề tại Biên Hòa ngày càng ít.
Những người thợ gốm gắn bó với nghề tại Biên Hòa ngày càng ít.
Lên top