Góc tư vấn:

Tiền điện tính trăm nghìn, sao nấu nổi nồi cơm?