Thưởng thức World Cup thời đại 4.0

Phòng điều hành công nghệ VAR tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA
Phòng điều hành công nghệ VAR tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA
Phòng điều hành công nghệ VAR tại World Cup 2018. Ảnh: FIFA
Lên top