Thượng nguồn sông Hương - nơi yên nghỉ của Hoàng gia triều Nguyễn

Lăng mộ vua Gia Long nằm ở thượng nguồn sông Hương-một trong 4 cụm lăng có cảnh quan đẹp. Ảnh: NĐT
Lăng mộ vua Gia Long nằm ở thượng nguồn sông Hương-một trong 4 cụm lăng có cảnh quan đẹp. Ảnh: NĐT