Thuốc giả hay kém chất lượng đều là tội ác với người bệnh

Thuốc ung thư kém chất lượng hay làm giả thì người lãnh đủ là bệnh nhân. Ảnh: L.Đ
Thuốc ung thư kém chất lượng hay làm giả thì người lãnh đủ là bệnh nhân. Ảnh: L.Đ