Thực hư về “thần y” trị bá bệnh bằng… nói chuyện ở Cần Thơ