Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thua thiệt ngay từ khi viết đơn kiện!