Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thử một ngày rong chơi ở Lâm Đồng

Trại Mát bồng bềnh trong mây. Ảnh: T.H.Đ
Trại Mát bồng bềnh trong mây. Ảnh: T.H.Đ