Thiệt thòi vì thiếu hiểu biết

NLĐ nên đọc kỹ quy định trước khi muốn nghỉ việc để tránh rơi vào tình trạng chấm dứt HĐLĐ trái luật. Ảnh: Nam Dương
NLĐ nên đọc kỹ quy định trước khi muốn nghỉ việc để tránh rơi vào tình trạng chấm dứt HĐLĐ trái luật. Ảnh: Nam Dương