Thị xã Hồng Lĩnh trên hành trình trở thành đô thị loại III vào năm 2020

Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016.
Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016.