Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thanh Hoá: Những dấu ấn phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (trái) cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: X.N
Ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (trái) cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ảnh: X.N