“Thần rừng” huyền bí trên đỉnh Trường Sơn

Quá trình làm các lễ cúng "thần rừng", chỉ có đàn ông mới được tham gia, và lễ diễn ra cạnh các con suối. Ảnh: Hưng Thơ
Quá trình làm các lễ cúng "thần rừng", chỉ có đàn ông mới được tham gia, và lễ diễn ra cạnh các con suối. Ảnh: Hưng Thơ
Quá trình làm các lễ cúng "thần rừng", chỉ có đàn ông mới được tham gia, và lễ diễn ra cạnh các con suối. Ảnh: Hưng Thơ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top