Tết của nghệ sĩ: Tất bật nhưng vui...

Những chuyến từ thiện của nghệ sĩ trong dịp Tết đã mang đến tiếng cười và san sẻ bớt khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn.
Những chuyến từ thiện của nghệ sĩ trong dịp Tết đã mang đến tiếng cười và san sẻ bớt khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn.