Tàu vỏ thép 14 tỷ đồng phải nằm bờ vì... đăng ký nhầm

Ông Lòng bên con tàu vỏ thép đánh bắt không hiệu quả, đang xin vay vốn chuyển đổi nghề. Ảnh: TRẦN TUẤN
Ông Lòng bên con tàu vỏ thép đánh bắt không hiệu quả, đang xin vay vốn chuyển đổi nghề. Ảnh: TRẦN TUẤN
Ông Lòng bên con tàu vỏ thép đánh bắt không hiệu quả, đang xin vay vốn chuyển đổi nghề. Ảnh: TRẦN TUẤN