Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tăng lãi suất tiền gửi, đua hút vốn

Các ngân hàng tăng lãi suất để hút vốn tiền gửi.
Các ngân hàng tăng lãi suất để hút vốn tiền gửi.