Tăng lãi suất tiền gửi, đua hút vốn

Các ngân hàng tăng lãi suất để hút vốn tiền gửi.
Các ngân hàng tăng lãi suất để hút vốn tiền gửi.