Tài năng nhí một thời: Chật vật tìm lại ánh hào quang

Xuân Mai vẫn chưa thể thoát khỏi những hào quang quá lớn của quá khứ.
Xuân Mai vẫn chưa thể thoát khỏi những hào quang quá lớn của quá khứ.