Sinh viên Việt dùng trí thông minh nhân tạo nhận diện khuôn mặt

Võ Hoàng Trọng bên đề tài áp dụng trí thông minh nhân tạo nhận dạng khuôn mặt không đầy đủ của mình. Ảnh: TRƯỜNG SƠN
Võ Hoàng Trọng bên đề tài áp dụng trí thông minh nhân tạo nhận dạng khuôn mặt không đầy đủ của mình. Ảnh: TRƯỜNG SƠN