Siết “vòng kim cô” cho heo, nhưng phải phá sự độc quyền lò mổ

Heo không rõ nguồn gốc vẫn được nhập vào chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: MQ
Heo không rõ nguồn gốc vẫn được nhập vào chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: MQ
Heo không rõ nguồn gốc vẫn được nhập vào chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: MQ