Showbiz Việt đang “lệch chuẩn văn hóa“

Dù giải thích hành động đánh nhau ở phố Bùi Viện của mình là để tự vệ, nhưng diễn viên Anh Tuấn vẫn không được dư luận đồng tình với  cách dùng bạo lực ứng xử nơi công cộng. Ảnh: TL
Dù giải thích hành động đánh nhau ở phố Bùi Viện của mình là để tự vệ, nhưng diễn viên Anh Tuấn vẫn không được dư luận đồng tình với cách dùng bạo lực ứng xử nơi công cộng. Ảnh: TL
Dù giải thích hành động đánh nhau ở phố Bùi Viện của mình là để tự vệ, nhưng diễn viên Anh Tuấn vẫn không được dư luận đồng tình với cách dùng bạo lực ứng xử nơi công cộng. Ảnh: TL
Lên top