Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sáu tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 828 tỷ đồng