Sau hơn 10 năm, rùa biển lại bơi ở Cù Lao Chàm

Việc đưa trứng rùa biển ở Côn Đảo về ấp nở thành công tại Cù Lao Chàm cho thấy nơi đây vẫn còn những điều kiện thuận lợi để khôi phục quần thể rùa biển. Ảnh: Lam Phương
Việc đưa trứng rùa biển ở Côn Đảo về ấp nở thành công tại Cù Lao Chàm cho thấy nơi đây vẫn còn những điều kiện thuận lợi để khôi phục quần thể rùa biển. Ảnh: Lam Phương
Việc đưa trứng rùa biển ở Côn Đảo về ấp nở thành công tại Cù Lao Chàm cho thấy nơi đây vẫn còn những điều kiện thuận lợi để khôi phục quần thể rùa biển. Ảnh: Lam Phương
Lên top