Sau “hét giá” cát sê là những khoảng trống không bù đắp nổi

Ca sĩ Ngọc Anh và nhạc sĩ Phú Quang thời còn gắn bó. Ảnh: T.L
Ca sĩ Ngọc Anh và nhạc sĩ Phú Quang thời còn gắn bó. Ảnh: T.L
Ca sĩ Ngọc Anh và nhạc sĩ Phú Quang thời còn gắn bó. Ảnh: T.L