Sập bẫy đầu tư tiền ảo đa cấp mất hơn 15.000 tỉ đồng: Không có cách kiếm tiền nào là dễ dàng

Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng vẫn nhiều người tin vào lời đường mật, đầu tư tiền vào các dự án tiền ảo đa cấp để rỗi mất trắng.
Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng vẫn nhiều người tin vào lời đường mật, đầu tư tiền vào các dự án tiền ảo đa cấp để rỗi mất trắng.
Mặc dù đã có nhiều cảnh báo nhưng vẫn nhiều người tin vào lời đường mật, đầu tư tiền vào các dự án tiền ảo đa cấp để rỗi mất trắng.