Sao Việt với “nỗi khổ” trong chiến dịch #Metoo

Biên đạo múa Phạm Lịch gây chú ý khi công khai là nạn nhân bị gạ tình. Ảnh: T. L
Biên đạo múa Phạm Lịch gây chú ý khi công khai là nạn nhân bị gạ tình. Ảnh: T. L
Biên đạo múa Phạm Lịch gây chú ý khi công khai là nạn nhân bị gạ tình. Ảnh: T. L