Sao Việt và cuộc đại chiến hình ảnh tại sự kiện quốc tế

Lý Nhã Kỳ không ngại đầu tư cho hình ảnh lộng lẫy tại mỗi kỳ LHP Cannes. Ảnh: T. L
Lý Nhã Kỳ không ngại đầu tư cho hình ảnh lộng lẫy tại mỗi kỳ LHP Cannes. Ảnh: T. L
Lý Nhã Kỳ không ngại đầu tư cho hình ảnh lộng lẫy tại mỗi kỳ LHP Cannes. Ảnh: T. L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM