Sao Việt trong “vòng tròn” scandal đổi tình, tranh vai diễn...

Tinna Tình và Dương Cẩm Linh từng náo loạn một dạo. Ảnh: T.L
Tinna Tình và Dương Cẩm Linh từng náo loạn một dạo. Ảnh: T.L