Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Sao Việt rước họa vì “vạ miệng” trên facebook

Vì phát ngôn chưa suy nghĩ thấu đáo trên facebook, Hoàng My đã chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận.
Vì phát ngôn chưa suy nghĩ thấu đáo trên facebook, Hoàng My đã chịu rất nhiều chỉ trích của dư luận.