Sao kỳ vậy luật sư?

Cha mẹ có thể làm hợp đồng tặng, cho nhà cho con có điều kiện. Ảnh Minh họa
Cha mẹ có thể làm hợp đồng tặng, cho nhà cho con có điều kiện. Ảnh Minh họa