Sắc xuân rộn ràng khắp phố xá Sài Gòn

Xuân đang về trên khắp các nẻo đường.
Xuân đang về trên khắp các nẻo đường.