Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Sắc xuân rộn ràng khắp phố xá Sài Gòn

Xuân đang về trên khắp các nẻo đường.
Xuân đang về trên khắp các nẻo đường.