Sắc xuân rộn ràng khắp phố xá Sài Gòn

Xuân đang về trên khắp các nẻo đường.
Xuân đang về trên khắp các nẻo đường.
Xuân đang về trên khắp các nẻo đường.