Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Rồi anh cũng về…

Ảnh minh họa: ĐN
Ảnh minh họa: ĐN