Rác dân lập - khó xóa, cải tiến sẽ hiệu quả hơn!

Rac%201.jpg  Chính quyền TPHCM đã chủ trương cải thiện hiệu quả hoạt động của lực lượng rác dân lập.
Rac%201.jpg Chính quyền TPHCM đã chủ trương cải thiện hiệu quả hoạt động của lực lượng rác dân lập.