Quỹ tăng tốc khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đào tạo và đầu tư cho 4 startups

Mỗi startup trong chương trình Tăng tốc khóa 3 sẽ được VIISA đầu tư 15.000 USD tiền mặt và các chi phí khác như nhà ở, văn phòng, kỹ thuật.
Mỗi startup trong chương trình Tăng tốc khóa 3 sẽ được VIISA đầu tư 15.000 USD tiền mặt và các chi phí khác như nhà ở, văn phòng, kỹ thuật.
Mỗi startup trong chương trình Tăng tốc khóa 3 sẽ được VIISA đầu tư 15.000 USD tiền mặt và các chi phí khác như nhà ở, văn phòng, kỹ thuật.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top