Quy định về di chúc và thừa kế di sản

Nên công chứng hoặc chức thực di chúc. Ảnh Minh họa
Nên công chứng hoặc chức thực di chúc. Ảnh Minh họa