Quản lý người tâm thần, "ngáo đá" còn nhiều bất cập

Một chiến sĩ bị thương, chảy máu khi tiếp cận khống chế thanh niên ngáo đá cố thủ trên nóc chùa An Phú vào ngày 15.11.
Một chiến sĩ bị thương, chảy máu khi tiếp cận khống chế thanh niên ngáo đá cố thủ trên nóc chùa An Phú vào ngày 15.11.
Một chiến sĩ bị thương, chảy máu khi tiếp cận khống chế thanh niên ngáo đá cố thủ trên nóc chùa An Phú vào ngày 15.11.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM