“Quả ngọt” từ sự chăm lo của doanh nghiệp dành cho công nhân

Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, tiễn CN về quê ăn Tết.
Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, tiễn CN về quê ăn Tết.