Phụ nữ, trẻ em bị xâm hại: Im lặng không làm sự việc qua đi

Phụ nữ bị xâm hại hãy dũng cảm lên tiếng để bảo vệ bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Phụ nữ bị xâm hại hãy dũng cảm lên tiếng để bảo vệ bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Phụ nữ bị xâm hại hãy dũng cảm lên tiếng để bảo vệ bản thân mình. (Ảnh minh họa)
Lên top