Phụ nữ Ấn Độ, Pakistan tan nát giấc mơ lấy chồng ngoại